Dekodiranje telefona ili otključavanje mobilnog aparata možete izvršiti u našem servisu, na licu mesta ili daljinski putem koda.
Šta to znači? Kada ste kupili ili dobili mobilni telefon primetili ste da vaš telefon traži kod za otključavanje mreže. To znači da je vaš mobilni uređaj operater (MTS, VIP, TELENOR, T-Mobile, AT&T i drugi) zaključao, i ne dozvoljava korišćenje uređaja na nekoj drugoj mreži.
Dekodiranje telefona ima primenu kod mobilnih uređaja koje ste nabavili u inostranstvu ili sa neke domaće mreže, a želite ih koristiti u nekoj drugoj državi ili na nekoj drugoj mreži.
Otključavanje mobilnih telefona u većini slučajeva radimo na licu mesta, ali kod nekih modela može da se desi da dekodiranje odnosno dobijanje koda za mrežu može potrajati i do nekoliko dana.